Koneurakointi J. Laineen asiakasrekisteri

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Koneurakointi J. Laine T:mi (myöhemmin Koneurakointi J. Laine)
Y-tunnus 1844280-0

Kalliontie 899, 12240 Hikiä

Puh. 0400-712 463
Rekisterin nimi

Koneurakointi J. Laineen asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 8 §:n 2 momentti: Rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään tarjouspyynnön tekemisessä rekisteröidylle, mahdollisen sopimuksen laatimisessa sekä tehdyn työn laskuttamisessa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn tai yrityksen yhteyshenkilön nimi, yritysasiakkailla y-tunnus, työmaan osoite, puhelinnumero, laskutusosoite, laskutettavat työt ja laskutettava määrä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä.

Tietojen luovutus

Koneurakointi J. Laine ei luovuta tietoja eteenpäin eikä siirrä niitä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Koneurakointi J. Laine, Kalliontie 899, 12240 Hikiä